říjen 2017 - říjen 2017

Bezplatné školení nových anglických a ukrajinských tlumočníků integračních kurzů "Vítejte v ČR"

místo konání: Praha 1

Přihláška na bezplatné školení nových EN a UKR tlumočníků integračních kurzů "Vítejte v ČR" financovaných MV ČR ve dnech 6.­–8. 10. 2017

Vážení uchazeči o získání tlumočnického certifikátu v rámci projektu Vítejte v ČR,
v první řadě bychom vám rádi poděkovali za zájem o naše školení tlumočníků. V současné době potřebujeme rozšířit náš tlumočnický tým a to kvůli velkému nárůstu počtu pořádaných kurzů. Více o projektu Vítejte v ČR se můžete dozvědět na našem facebookovém profilu www.facebook.com/vitejtevcr a webu www.vitejtevcr.cz.

Kurzy Vítejte v ČR pro nově příchozí cizince z třetích zemí jsou financovány Ministerstvem vnitra a nezisková organizace Slovo 21 je nyní pořádá už pátým rokem. Kurzy v českém jazyce přednáší certifikovaní lektoři a naši vyškolení tlumočníci je následně konsekutivně tlumočí do jednoho z 8 pracovních jazyků. V rámci integračních kurzů se probírají následující témata: legislativa v oblasti pobytu cizinců, školství, zdravotnictví a zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, zaměstnání a pracovně právní vztahy, podnikání a další (viz web kurzů).

Školení EN a UKR tlumočníků proběhne tentokrát ve spolupráci s Jednotou tlumočníků a překladatelů za účasti odborných školitelů z Ústavu translatologie FF UK. Adresa konání: K-centrum, Senovážné nám. 23, Praha 1 (místnost 201 a 254). Je nutné se školení zúčastnit v plném rozsahu, tzn. tři celé dny ukončené praktickou zkouškou. Studentům translatologie bude účast na tomto školení uznána jako povinná tlumočnická praxe.

POZOR! Pro účast na bezplatném školení tlumočníků musíte předložit alespoň jeden z následujících dokladů:
- Potvrzení o členství v profesní organizaci sdružující tlumočníky (např. JTP, KST, ASKOT apod.)
- Vysokoškolský diplom nebo potvrzení o studiu na vysoké škole v oboru translatologie.
- Profesní CV doložené souhrnným přehledem provedených tlumočnických úkonů a referencí.
- Jiné (nutno konzultovat s pořadateli).

Počet míst je omezený: 25 účastníků pro angličtinu a 15 pro ukrajinštinu.

Pokud máte zájem zúčastnit se třídenního školení tlumočníků anglického a ukrajinského jazyka v termínu 6.­–8. října 2017 a zároveň splňujete vstupní podmínky, vyplňte prosím formulář uvedený níže a my vás budeme během září kontaktovat ohledně dalšího postupu. K získání certifikátu je nutné se zúčastnit všech tří dnů školení v plném rozsahu, složit závěrečnou zkoušku a získat doporučení odborného školitele.

Těšíme se na budoucí spolupráci v rámci projektu Vítejte v ČR. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Filip Davydov
Slovo 21, z.s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
tlumoceni@vitejtevcr.cz
 

PŘIHLÁŠKA NA KURZ ZDE:

https://goo.gl/forms/TVAgL7OFtjwBY9Vw1