září 2017

Doplňkové studium pro překladatele právních textů 2017-2018 na PF UK v Praze

místo konání: Praha 1

Právnická fakulta UK v Praze ve spolupráci s Komorou soudních tlumočníků ČR pořádá již dvacátý první běh interdisciplinárního

dvousemestrálního doplňkového studia pro (soudní) překladatele a tlumočníky

Kurz je přístupný všem tlumočníkům a překladatelům, kteří se odbornou právnickou problematikou zabývají nebo se jí chtějí zabývat v budoucnu. Struktura studia je rozdělena paralelně na část A – právnické minimum a úvod do českého práva a část B –  právnělingvistická komparace v nabízených jazycích.

Absolvování části A je povinné pro všechny uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem, kteří nemají právnické vzdělání a je jednou z podmínek pro jmenování.

Absolvování části B je povinné pro uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem, jejichž pracovním jazykem je nebo bude jeden z nabízených jazyků: právnická angličtina, právnická němčina, právnická francouzština, právnická ruština.

Přihlašování je již zprovozněno. Zahájení výuky: pátek 15. září 2017
Podrobnosti a přihlašování zde: Juridikum