srpen 2017

ITALŠTINA pro právní překladatele a tlumočníky na PF MU v Brně

místo konání: Brno, Veveří 70

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně pod záštitou Komory soudních tlumočníků ČR pořádá nově dvoutýdenní

kurz právnické ITALŠTINY pro překladatele a tlumočníky

tématicky navazující na Právní minimum pro překladatele a tlumočníky.
Zahájení výuky v pondělí 15. ledna 2018.

Přednáší: PhDr. Sandra Morlani, odborná lektorka právnické italštiny

Kurz je určen:
    •    zájemcům z řad soudních tlumočníků
    •    absolventům nebo účastníkům právního minima pro překladatele a tlumočníky
    •    absolventům právnických fakult se zájmem o překladatelskou a tlumočnickou činnost

Absolvování tohoto kurzu je povinné (pokud bude otevřen) pro uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem italštiny a je jednou z podmínek pro jmenování.

Přihlášky na kurz italštiny se přiímají do naplnění kapacity, nejdéle však do 30. 11. 2017.
Informace o dalších akcích na PF MU v Brně - Centrum dalšího vzdělávání