listopad 2017 - listopad 2017

POLŠTINA - Terminologický workshop

místo konání: Praha 1

Spřízněná JTP pořádá o víkendu 11. a 12. listopadu 2017 na Senovážném nám. 23, Praha 1

Terminologický workshop pro překladatele polského jazyka

Témata: Soudní řízení ve věcech občanských / věci hospodářské – terminologie, písemnosti, překlad

Přednáší: Urszula Dzierżawska, soudní tlumočnice a překladatelka (od roku 1975), konferenční tlumočnice českého, slovenského, bosenského, srbského a chorvatského jazyka. Pracovnice Ministerstva zahraničních věcí (1973-2000), v letech 2005 – 2011 předsedkyně Asociace polských tlumočníků (STP).

Cena:
-  členové JTP a ASKOT: 2.000 Kč
-  členové KST ČR: 2.300 Kč
-  ostatní: 2.500 Kč
Čaj, káva, voda a drobné občerstvení jsou zahrnuty v ceně školení

Hlásit se můžete e-mailem na JTP@JTPunion.org
nebo poštou na adresu JTP, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, nejpozději do 31. října 2017