ledna 2018 - února 2018

ANGLIČTINA pro právní překladatele a tlumočníky na PF MU v Brně

místo konání: Brno, Veveří 70

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně pod záštitou Komory soudních tlumočníků ČR pořádá

kurz právnické ANGLIČTINY pro překladatele a tlumočníky

tématicky navazující na Právní minimum pro překladatele a tlumočníky.

Kurz trvá 2 týdny, denně 9.00 - 16.30 hod.:
1. týden od 22. do 26. ledna 2018
2. týden od 5. do 9. února 2018

Přednáší: Mgr. et Mgr. Ondřej Klabal, lektor anglického jazyka na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, zaměřený na právnickou angličtinu

Kurz je určen výhradně:
    •    absolventům nebo účastníkům právního minima pro překladatele a tlumočníky
    •    absolventům právnických fakult se zájmem o překladatelskou a tlumočnickou činnost

Absolvování tohoto kurzu je povinné pro uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem angličtiny a je jednou z podmínek pro jmenování.

Přihlášky na kurz angličtiny se přiímají do naplnění kapacity, nejdéle však do 30. 11. 2017.
Informace o dalších akcích na PF MU v Brně - Centrum dalšího vzdělávání