května 2018

I. konference k novému civilnímu řádu soudnímu - řízení v prvním stupni

místo konání: Praha 1
čas konání 9:00 - 15:45

Ministerstvo spravedlnosti si Vás ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy a studentským spolkem Common Law Society dovoluje pozvat na první konferenci k návrhu civilního řádu soudního, jejímž ústředním tématem bude řízení v prvním stupni.

Úterý 15. května 2018, 9:00 – 15:45
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Praha 1
 
Cílem připravovaných konferencí je upozornit na nejzásadnější změny, s nimiž návrh civilního řádu přichází, a umožnit širší odborné veřejnosti, aby se k těmto změnám vyjádřila. Výsledky diskuze budou následně zohledněny v přípravě věcného záměru zákona, jehož teze jsou nyní dostupné na internetových stránkách crs.justice.cz.

Pro účast na konferenci je nutné se přihlásit na email konference@msp.justice.cz, a to nejpozději do 29. dubna 2018.