května 2018 - června 2018

ITALŠTINA – cyklus seminářů italské právní terminologie v komparaci s českou a analýza původních textů

místo konání: Praha 7
čas konání 9:00 - 12:15

Pražská sekce vzdělávací instituce Società Dante Alighieri, spolupracující s KST ČR, pořádá nový

cyklus seminářů právnické italštiny

věnovaných zejména stylistickým a konceptuálním rozdílům italského a českého právnického jazyka

Přednáší Dr. Alessandra Bonsignori (vystudovala právo, literaturu a evropskou filologii na Univerzitě v Pise, pracovala jako právnička a překladatelka v advokátních kancelářích v Itálii a Praze, v současné době působí jako business developer v nadnárodní korporaci, která se zabývá e-commerce)

Sobota 12. května:  Právní terminologie - typické právní výrazy společně užívané ve všech právních odvětvích; definice a příklady pro snadnější pochopení

Sobota 26. května: Smluvní pojmosloví - nejrozšířenější výrazy v oblasti obchodního práva

Sobota 16. června: Soud a soudní úkony – kam jít, co vzít sebou a především co říct a jak to říct

Místo konání: Società Dante Alighieri, Ovenecká 32 - 170 00 Praha 7
Čas: 9:00 - 10:30 / 10:45 - 12:15
Cena: 1000 Kč za lekci

Přihlašování on-line: www.dantepraga.cz/it/giuridico
Informace: info@dantepraga.cz, +420 608 020 018

Zde níže si můžete stáhnout letáček v italštině

Stáhnout