listopadu 2022 - listopadu 2022

Jeronýmovy dny 2022

místo konání: Praha 1
čas konání 10:00

Tradiční velké setkání tlumočníků a překladatelů pořádané především JTP ve spolupráci s Generálním ředitelstvím pro překlady Evropské komise, ÚTRL FF UK, ASKOT, ČKTZJ, Odborovým svazem JTP, Obcí překladatelů a Komorou soudních tlumočníků a soudních překladatelů ČR