listopadu 2018 - listopadu 2018

Podzimní Jeroným 2018

místo konání: Praha 1

Podzimní čtyřiadvacáté Jeronýmovy dny 2018

v Praze 1 na Senovážném nám. 3

přednášky, besedy, workshopy a prezentace pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů ve spolupráci s Komorou soudních tlumočníků ČR (KST ČR), Českou komorou tlumočníků znakového jazyka (ČKTZJ), Obcí překladatelů (OP), Asociací konferenčních tlumočníků ASKOT, Ústavem translatologie FF UK v Praze
, Evropskou komisí atd.

Poznamenejte si datum. Podrobnosti zde