května 2019 - května 2019

POLŠTINA - právní předpisy - dvoudenní terminologický workshop

místo konání: Praha 1

Spřízněná organizace JTP pořádá ve dnech 18. a 19. května 2019 v Praze na Senovážném nám. 23

Dvoudenní terminologický workshop pro překladatele polského jazyka

na téma rodinného a dědického práva

Členové Komory soudních tlumočníků ČR mají slevu!

Více se dočtete na stránkách JTP