února 2019 - května 2019

PRÁVNÍ MINIMUM pro překladatele a tlumočníky na PF MU v Brně, jaro 2019

místo konání: Brno

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Veveří 70, ve spolupráci s Komorou soudních tlumočníků ČR pořádá i letos kurz

Právní minimum pro překladatele a tlumočníky

Absolvování tohoto kurzu je povinné pro všechny uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem, kteří nemají právnické vzdělání a je jednou z podmínek pro jmenování.

Jednosemestrální kurz je určený stávajícím i budoucím právním překladatelům a tlumočníkům, je vedený v češtině a seznamuje účastníky s odbornou právní problematikou. Probíhá po dobu jednoho semestru, ve kterém se uskuteční 8 přednáškových dnů, každý v rozsahu 10 vyučovacích hodin, a končí závěrečným testem.

Kurz bude zahájen 15. února 2019

Další informace a přihlašování na PF MU v Brně - Centrum dalšího vzdělávání