září 2019 - ledna 2020

PRÁVNÍ MINIMUM pro překladatele a tlumočníky na PF MU v Brně, podzim 2019

místo konání: Brno, Veveří 70

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s Komorou soudních tlumočníků ČR pořádá i letos kurz určený stávajícím i budoucím právním překladatelům a tlumočníkům s názvem

Právní minimum pro překladatele a tlumočníky

Kurz je vedený v češtině a seznamuje účastníky s odbornou právní problematikou. Probíhá po dobu jednoho semestru, ve kterém se uskuteční 8 přednáškových dnů, každý v rozsahu 10 vyučovacích hodin, a končí závěrečným testem.

Absolvování tohoto kurzu je povinné pro všechny uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem, kteří nemají právnické vzdělání a je jednou z podmínek pro jmenování.

Kurz bude zahájen 13. září 2019.

Členové Komory soudních tlumočníků ČR mají slevu!
Přihlášení je možné do 31. srpna 2019 nebo do naplnění kapacity kurzu.

Další informace a přihlašování na PF MU v Brně - Centrum dalšího vzdělávání