května 2020

Školení pro tlumočníky a překladatele JAZYKA NIZOZEMSKÉHO

místo konání: Praha 1
čas konání 9:30

JTP - Senovážné nám. 23, zasedací místnost 201

CO DĚLAT, KDYŽ SE ŘEČNÍK PŘÍLIŠ ROZMLUVÍ?
WAT MOET IK DOEN ALS DE SPREKER TE LANG SPREEKT?

Vyučující:
Veerle Duflou, konferenční tlumočnice jazyka nizozemského, anglického, francouzského, finského, německého a ruského. Od roku 1995 je akreditována u tlumočnických služeb institucí EU. Pedagožka na katedře překladu, tlumočení a komunikace Univerzity v Gentu, autorka publikací z oblasti konferenčního tlumočení. Disertační práce: Be(com)ing a conference interpreter. An ethnography of EU interpreters as a professional community. Amsterdam: Benjamins 2016.

Školení proběhne formou praktického, interaktivního cvičení, pouze v nizozemském jazyce (strukturovaný poslech, analýza sdělení, klíčová slova, logické vazby, tlumočnická notace)

Učebna č. 201 (2. patro), cena pro členy KST ČR: 2.600 Kč

Více zde

Případné dotazy ohledně kurzu směřujte na jeho organizátorku Elišku Bokovou:
eliska.bokova@gmail.com

Více na stránkách JTP