May 2018 - June 2018

Tlumočnické kurzy pro veřejnost Ústavu translatologie FF UK v Praze

místo konání: Praha 1

Ústav translatologie FF UK, Hybernská 3, Praha 1, pořádá v rámci

Tlumočnických kurzů pro veřejnost

v květnu a červnu 2018 tyto výukové moduly:

1) Úvod do konsekutivního tlumočení bez zápisu: 
Angličtina (PhDr.David Mraček, PhD): 18. května 2018  
6 vyučovacích hodin: 14:00-19:00. Cena: 2.100,-Kč + 21% DPH

2) Úvod do tlumočnického zápisu (pro všechny jazyky) česko-česky:
Mgr. Jana Šteffl: pátek 25. května 2018
6 vyučovacích hodin: 14:00-19:00. Cena: 2.100,-Kč + 21% DPH

3) Konsekutivní tlumočení se zápisem I:
Angličtina (PhDr. David Mraček, PhD): sobota 2. června 2018   
6 vyučovacích hodin: 9:30-12:45 a 13:45-15:15. Cena: 2.100,-Kč +21% DPH

4) Úvod do simultánního tlumočení (do mateřštiny-češtiny):
Angličtina (Mgr. Kateřina Ešnerová): pátek 15. června 2018
8 vyučovacích hodin: 9:30-12:45 a 13:45-17:00. Cena: 2.900,-Kč + 21% DPH

Garant a vedoucí tlumočnických kurzů a modulů: Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc., ÚTRL
Podrobnější informace a přihlašování zde