září 2022 - října 2022

Tlumočnické kurzy Ústavu translatologie pro veřejnost

místo konání: Praha 1 + online
čas konání 9:30 - 16:15

Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze opětovně

pořádá tlumočnické kurzy celoživotního vzdělávání pro odbornou veřejnost prezenčně i online

více na http://linguaczv-public.ff.cuni.cz/

1) Konsekutivní tlumočení s notací (ruština-čeština-ruština) I. ONLINE (2. a 3. září)

2) Úvod do simultánního tlumočení (španělština - čeština) PREZENČNĚ (3. září)

3) Úvod do tlumočení a tlumočnické profese (pro všechny jazyky) PREZENČNĚ (10. září)

4) Konsekutivní tlumočení s notací (španělština -čeština) I. ONLINE + PREZENČNĚ (9., resp. 10. září)

5) Úvod do simultánního tlumočení (angličtina-čeština) PREZENČNĚ (10. září)

6) Konsekutivní tlumočení s notací (němčina - čeština) I. ONLINE + PREZENČNĚ (9., resp.  10. září)

7) Konsekutivní tlumočení s notací (francouzština – čeština) I. ONLINE + PREZENČNĚ (16., resp.  17. září)

8) Úvod do simultánního tlumočení (ruština-čeština) PREZENČNĚ (24. září)

9) Úvod do simultánního tlumočení (němčina-čeština) PREZENČNĚ (1. října)

10) Konsekutivní tlumočení s notací (ruština-čeština-ruština) II. PREZENČNĚ (1. října)