ledna 2022 - února 2022

TLUMOČNICKÉ online kurzy Ústavu translatologie FF UK

místo konání: ONLINE

Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy nabízí tlumočnické moduly online

V rámci rozvojového projektu MŠMT Ústav translatologie UK připravil řadu modulárních tlumočnických kurzů pro tlumočníky, kteří spolupracují s českou státní a veřejnou správou a tlumočí i pro instituce a orgány Evropské unie.

Některé moduly jsou určeny rovněž pro širší odbornou veřejnost.
Kurzy, náležející do programu celoživotního vzdělávání, se soustřeďují na slabá místa tlumočníků či zájemců o tlumočení, jako např. na tlumočnický zápis při konsekutivním tlumočení, či simultánní tlumočení do aktivního cizího jazyka, ale i na techniku mluveného projevu či úzce specializovanou tematiku zasedání EU nebo tlumočení v mezikulturním prostředí a zvládání pilotáže.

Garantem kurzů je prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.

Přihlášky spravuje tajemník pro studium Ústavu translatologie FF UK Mgr. Lukáš Klimeš, lukas.klimes@ff.cuni.czCeny a další informace ZDE

Jednotlivé tlumočnické moduly jsou nabízeny samostatně a každý zájemce si může zvolit kurz dle svého uvážení:

1) Úvod do tlumočnického zápisu/notace (pro všechny jazyky): česko-česky
pátek 7. ledna 2022 (15:00-17:00) + sobota 8. ledna 2022 (9:30-11:30)

2) Úvod do tlumočení a tlumočnické profese (pro všechny jazyky): česko-česky
pátek 14. ledna 2022 (15:00-17:00) a sobota 15. ledna 2022 (9:30-11:30)

3) Úvod do simultánního tlumočení (francouzština-čeština)
pátek 14. ledna 2022 (15:30-17:30) + sobota 15. ledna 2021 (9:30-11:30)

4) Konsekutivní tlumočení s notací (ruština-čeština-ruština) II.
pátek 21. ledna 2022 (15:00-17:00) a sobota 22. ledna 2022 (9:30-11:30)

5) Bilaterální tlumočení (španělština-čeština-španělština)
pátek 28. ledna 2022 (15:00-17:00) + sobota 29. ledna 2022 (9:30-11:30)

6) Konsekutivní tlumočení s notací (němčina-čeština-němčina) II.
pátek 28. ledna 2022 (15:00-17:00) + sobota 29. ledna 2022 (9:30-11:30)

7) Úvod do simultánního tlumočení (němčina-čeština)
pátek 4. února 2022 (15:00-17:00) + sobota 5. února 2022 (9:30-11:30)

8) Bilaterální tlumočení (ruština-čeština-ruština)
pátek 11. února 2022 (15:00-17:00) + sobota 12. února 2022 (9:30-11:30)

9) Úvod do simultánního tlumočení (angličtina-čeština)
pátek 11. února 2022 (15:00-17:00) + sobota 12. února 2021 (9:30-11:30)

10) Úvod do simultánního tlumočení (ruština-čeština)
pátek 18. února 2022 (15:00-17:00) + sobota 19. února 2021 (9:30-11:30)