prosince 2019

Česko-španělský terminologický seminář

místo konání: Praha

Místnost č. 201, Senovážné nám. 23, Praha 1

Přednášející:

JUDr. Hana Císlerová, soudní tlumočnice a advokátka, JŠK advokátní kancelář, s r. o. 

PhDr. Petra Mračková Vavroušová, vyučující Ústavu translatologie FF UK a tlumočnice španělského jazyka

 Seminář se přesouvá na počátek příštího roku