března 2020

ČESKO-ŠPANĚLSKÝ terminologický seminář

místo konání: Praha 1
čas konání 9:30
adresa Senovážné nám. 23

Zasedací místnost č. 201


Terminologické ekvivalenty: možnosti a meze právního překladu - dopolední část

Specifika soudního tlumočení - odpolední část

Přednášející:
PhDr. Jana Pešková, Ph.D., Ústav romanistiky FF Jihočeské univerzity České Budějovice 
PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D., vyučující Ústavu translatologie FF UK a tlumočnice španělského jazyka