listopadu 2020 - listopadu 2020

JERONÝMOVY DNY 2020 - 7. 11. 10:00 Blok KST ČR Nový zákon a vyhlášky

místo konání: Praha 1
čas konání viz program
adresa Senovážné nám. 23

Tradiční velké setkání tlumočníků a překladatelů pořádané JTP ve spolupráci s Generálním ředitelstvím pro překlady EK, ÚTRL FF UK, ASKOT, KST ČR, ČKTZJ a Obcí překladatelů.

Blok Komory soudních tlumočníků

v sobotu 7. listopadu 2021 od 10:00 v sále č. 16 v přízemí

Nový zákon a vyhlášky - co nás čeká, co nás nemine

Právní úprava pro soudní tlumočníky a soudní překladatele platná od 1. ledna 2021

Mgr. Michal Chuchút, LLM., člen představenstva, advokát, soudní tlumočník

Seznámení se zákonem č. 354/2019 Sb., a prováděcími vyhláškami, včetně úhradové. Co se změní pro již jmenované soudní tlumočníky podle zákona č. 36/1967 Sb.

Nová práva a povinnosti. Dohled pouze Ministerstva spravedlnosti. Možnost vykonávat pouze jednu profesi, a to pouze soudního tlumočníka nebo pouze soudního překladatele, samozřejmě i obě.

Nově náhrada za ztrátu času, včetně času stráveného na cestě. Povinnost složit vstupní zkoušku a další.

 

 

Stáhnout: Program-patek-sobota