července 2021 - července 2021

Pětidenní ANGLICKÁ občanskoprávní/obchodněprávní terminologie

místo konání: Kroměříž
čas konání 8:30

Tradiční letní partnerská akce s Justiční akademií

Přednášející:

Mgr. et Mgr. Vladimíra Kvasničková, právnička, odborná asistentka katedry jazyků Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, lektorka právnické angličtiny České advokátní komory

Mgr. et Mgr. Ondřej Klabal, právník, lektor katedry anglistiky a amerikanistiky FF Univerzity Palackého v Olomouci, specializující se na právní překlad, a Masarykovy univerzity v Brně v rámci Kurzu právnického minima pro překladatele a tlumočníky, soudní tlumočník jazyka anglického a španělského