prosince

Co bychom měli vědět o GDPR (General Data Protection Regulation). Sledujte naše semináře.

GDPR je obecné unijní nařízení o ochraně osobních údajů účinné ve všech členských státech EU od 25. 5. 2018.
Týká se zpracování osobních údajů a dopadá na všechny, kdo s osobními údaji jakékoliv osoby jakkoli nakládají. Zákonné důvody pro zpracování osobních údajů bez souhlasu jejich majitele jsou vymezeny v nařízení. Existují správci a zpracovatelé osobních údajů s rozdílnými právy a povinnostmi. Souhlas je nutno vyžadovat pouze v případech nad rámec vymezení. Jen pro příklad: když nám zadá překlad agentura, ona je správcem údajů a my jsme jejich zpracovateli. Pokud překlad není prováděn v rámci vymezení zákona, souhlas majitele údajů si musí vyžádat agentura. Nicméně, při kontrole dodržování ochrany osobních údajů je důkazní břemeno na správci nebo zpracovateli osobních údajů, nikoli na kontrolním orgánu.
Tématu GDPR se KST ČR bude věnovat podrobněji na svých příštích jazykových i obecných seminářích. Sledujte nás. Např. 27. října 2017