července

Práce pro externí tlumočníky v institucích EU

Je v běhu nábor externích tlumočníků pro Evropský parlament, Evropskou komisi i Soudní dvůr Evropské unie.

Každý tlumočník musí složit akreditační zkoušku. Na portálu EU najdete všechny potřebné informace v češtině.