dubna

Právnická fakulta UK v Praze hledá pracovníka na VÝUKU PRÁVNICKÉ ANGLIČTINY na katedře jazyků

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy vypsal dne 11. 4. 2019 výběrové řízení

na obsazení 1 místa akademického pracovníka/akademické pracovnice - asistenta/asistentky nebo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře jazyků se zaměřením na výuku právnické angličtiny na pracovní úvazek 1,0.

Požaduje se:
- absolvování magisterského studijního programu „anglický jazyk", nebo
- absolvování magisterského studijního programu „právo" nebo humanitních oborů a prokázání cizojazyčné kompetence na úrovni C2 včetně doložené praxe v používání angličtiny, nebo
- absolvování studia práva (LL.B., LL.M., J.D.) nebo humanitních oborů v magisterském programu v anglicky mluvící zemi a základní znalost češtiny

Výhodou je:
- zkušenost s výukou právnické angličtiny nebo překládáním právních textů
- absolvování doplňkového studia pro překladatele právních textů
- absolvování doktorského programu nebo probíhající doktorské studium

Předpokládaný nástup: září 2019.

Uchazeči předloží do 13. května 2019 spolu s přihláškou (forma dopisu) pracovní strukturovaný životopis, doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání, certifikát prokazující úroveň C2 v angličtině, je-li relevantní, přehled publikační činnosti a dosavadní praxe do 30 dnů od zveřejnění výběrového řízení zaměstnaneckému oddělení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1.