července

Prováděcí VYHLÁŠKA k novému tlumočnickému zákonu

Návrh vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích ve znění zákona č. 166/2020 Sb., účinného od 1. 1. 2021, si můžete prostudovat na Legislativním helpdesku Úřadu vlády ČR a to přesněji v knihovně eKLEP určené mimo jiné pro meziresortní připomínková řízení a jednání vlády.

Pracovní skupina soudních tlumočníků pro legislativu byla i v tomto případě aktivní a v roli nepovinného připomínkového místa zaslala na oficiální adresu připomínky k návrhu první části prováděcí vyhlášky. Druhá část, týkající se zejména výše odměn, prozatím není známa.

Nadále doufáme, že naše odborné připomínky, podložené dlouholetou tlumočnickou a překladatelskou praxí ve službách poskytovaných justičním orgánům a orgánům veřejné moci obecně, budou zohledněny. Seznamte se s odůvodněními našich připomínek.

- - - - - -

Dne 3. srpna 2020 byl v knihovně eKlep zveřejněn návrh vyhlášky o odměně, náhradě hotových výdajů a náhradě za ztrátu času včetně času stráveného na cestě za výkon tlumočnické a překladatelské činnosti. Na připomínkách pracujeme. Milí kolegové, soudní tlumočníci, pište případné připomínky na kstcr@kstcr.cz