března

Rozšíření projektu INTERPRETTY pro soudní videotlumočení s policií Středočeského kraje

V loňském roce realizovalo Interpretty pilotní projekt s Policií Středočeského kraje, který trval přibližně 6 měsíců. Cílem projektu bylo zjistit spolehlivost technologie Interpretty a využití a přínos videotlumočení v rámci výkonu policejní činnosti. S potěšením vám můžeme sdělit, že projekt dopadl velmi dobře. Policie ocenila zejména spolehlivost technologie, její operativnost a rychlost získání tlumočníků. Rovněž velmi kladně hodnotila práci tlumočníků přihlášených do projektu, přičemž zdůraznila jejich spolehlivost a profesionální přístup. Děkujeme!

Na základě této zkušenosti se Policie ČR rozhodla projekt nejenom prodloužit, ale rozšířit ho na území celého Středočeského kraje. Podstatně se navýší počet tabletů (ze 4 na 25) a bude tak pokryto území téměř celého kraje. Lze tedy předpokládat, v porovnání s předchozím pilotním projektem, značný nárůst požadavků na tlumočení.

Projekt bude zahájen 1. března 2018

Účastníci projektu si v dokumentu “Důležité informace k používání účtu Interpretty" mohou připomenout všechny kroky nutné k úspěšné realizaci tlumočení. Věnujte předem 10 minut k přihlášení do systému a zrealizujte zkušební test.

Pro tento projekt jsme exkluzivně ustanovili kontaktní osobu, paní Renátu Baboučkovou: renata@interpretty.com nebo telefon 602 209 687.

Samozřejmě se na nás můžete kdykoliv obrátit standardní cestou, a to na adrese info@interpretty.com, a pro řešení technických problémů na adrese support@interpretty.com.

Těšíme se na spolupráci a nezapomeňte - rádi vám se vším pomůžeme.
Jana Kabíčková
CEO Interpretty
www.interpretty.com