January

Vláda schválila návrh samostatného zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

Vláda na zasedání dne 17. ledna 2018 schválila, mimo jiné, návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích.

Samostatný zákon o soudních tlumočnících a překladatelích má přispět ke kvalitnější práci v tomto odvětví a posílit kontrolu nad výkonem těchto profesí. Zdůrazňuje úlohu vzdělání a praxe a jednoznačně definuje jaké předpoklady pro výkon tlumočnické a překladatelské činnosti jsou potřeba.

Návrh počítá s elektronickou evidencí činnosti i s vytvořením nového seznamu. Zároveň dochází také k navýšení odměn. Tlumočníci nově dostanou 300 až 500 Kč za hodinu tlumočení a překladatelé 200 až 450 Kč za překlad jedné normostrany.

Návrh už na půdě Poslanecké sněmovny byl. Vzhledem k podzimní obměně dolní komory Parlamentu však bylo potřeba absolvovat proces ještě jednou. Návrh je nyní postoupen k organizačnímu výboru Poslanecké sněmovny a následně do prvního čtení.