Vyúčtování překladu | Profesní informace

Podklad pro účtování překladu v příloze ke stažení obsahuje kromě povinných údajů též všechny využitelné položky, které předpisy účinné od 1. ledna 2021 umožňují u odměn a náhrad za PŘEKLAD pro orgány veřejné moci.

Slouží jako opora respektive jako příloha k běžné faktuře.

Vzor přizpůsobte konkrétnímu překladatelskému úkonu a vlastní situaci (plátce / neplátce DPH).