Vyúčtování tlumočného | Profesní informace

Podklad pro účtování tlumočného v příloze ke stažení obsahuje kromě povinných údajů též všechny využitelné položky, které předpisy účinné od 1. ledna 2021 umožňují u odměn a náhrad za TLUMOČENÍ pro orgány veřejné moci.

Slouží jako opora respektive jako příloha k běžné faktuře.

Vzor přizpůsobte konkrétnímu tlumočnickému úkonu a vlastní situaci (plátce / neplátce DPH).