Účtování ověřených stejnopisů | Profesní informace

Účtování dalších vyhotovení překladatelského/písemného tlumočnického úkonu, zjednodušeně řečeno ověřených stejnopisů, je upraveno v § 5 úhradové vyhlášky č. 507/2020 Sb., který zní:

“Pokud překladatel při výkonu překladatelské činnosti provádí kontrolu shody zdrojového projevu s překladem, který dříve provedl, za účelem vypracování dalšího vyhotovení překladatelského úkonu, hranice sazby odměny se snižují o 70 %.”

Příkladem tedy uvádíme:

135 Kč za normostranu ověřeného stejnopisu při základní sazbě 450 Kč za normostranu překladu

Ve vyúčtování se doporučuje odkázat na výše uvedený paragraf.

Nedorozumění spojené s výkladem § 5 vyhlášky č. 507/2020 Sb. vzniklo poté, co MSp 18. ledna 2021 zveřejnilo na svých webových stránkách překvapivé sdělení, že v případě několika dalších vyhotovení najednou nelze účtovat odměnu podle uvedeného paragrafu, protože předpis platí pouze pro další vyhotovení vyžádaná "s odstupem času". Mezi překladateli se okamžitě zvedla vlna nesouhlasu a kolegové zahltili ministerstvo žádostmi o odstranění sdělení, na základě kterého je orgány veřejné moci nutí pracovat zadarmo. Ministerstvo poté své sdělení doplnilo o tvrzení, že překladatel má údajně nárok na náhradu času stráveného kontrolou překladu, který sám v minulosti vyhotovil, a to ve výši 30 % hodinové sazby. Proto pracovní skupina zaslala 22. ledna 2021 Ministerstvu spravedlnosti oficiální námitku proti takovému výkladu. V ten samý den bylo sdělení odstraněno ze sekce FAQ tlumočnického portálu MSp. Námitku zaslanou MSp si můžete přečíst i stáhnout ZDE.