Tlumočnické razítko | Profesní informace

RazítkoTlumočnické razítko, v souladu se zákonem č. 352/2001 Sb., o užívání symbolů České republiky, ve znění pozdějších změn, je kulatého tvaru o průměru 36 mm. Malý státní znak je vyobrazen uvnitř kruhu, na jehož obvodu je uvedeno, dle § 7 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, jméno a příjmení a případný titul tlumočníka spolu s upřesněním v jazyce českém “tlumočník/tlumočnice jazyka toho a toho”. Razítko je jednotné a nesmí obsahovat nic jiného. Otisk úředního razítka je jednobarevný a to buď modrý nebo fialový. Pro odlišení jména od příjmení se může brát v potaz doporučení EU psát příjmení velkými písmeny.