Přidružení zahraniční členové | Členství v komoře

KST ČR vyvíjí svou činnost zásadně na území ČR a jejím řádným členem poskytujícím své služby pro účely použití v České republice může být soudní tlumočník a soudní překladatel jmenovaný podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, a podle zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích v platném znění. Přidruženým zahraničním členem může být soudní tlumočník a soudní překladatel jmenovaný dle obdobných cizozemských předpisů, který souhlasí s cíli a úkoly KST ČR a hodlá se podílet na jejich realizaci.