Bulletin „Soudní tlumočník“ - starší čísla

Bulletin Soudní tlumočník je periodikum registrované Ministerstvem kultury ČR pod ev. č. MK ČR E 18793.
Vydává Komora soudních tlumočníků ČR, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1
Redakční rada: představenstvo KST ČR®
Šéfredaktor: Dagmar De Blasio Denčíková

Bulletin je zasílán zdarma všem členům KST ČR, knihovnám České republiky, soudům, státním zastupitelstvím, Ministerstvu spravedlnosti ČR, Ministerstvu vnitra ČR, Policejnímu ředitelství, Celní správě, Notářské komoře ČR, Jednotě tlumočníků a překladatelů, České komoře tlumočníků znakového jazyka a dále všem tuzemským i zahraničním zájemcům.

Cena jednoho čísla pro nečleny je 100 Kč, roční předplatné v ČR 150 Kč
Nové publikace je možné objednat na kstcr@kstcr.cz
Pro inzerci pište na dagmar.dencikova@kstcr.cz

 Starší čísla v příloze lze stáhnout zdarma.