Profesní informace

Ministerstvo spravedlnosti ČR zřídilo emailovou schránku pro zasílání podnětů k nové právní úpravě tlumočnictví a překladatelství
Prostřednictvím emailové adresy tlumocnici@msp.justice.cz může veřejnost zasílat své podněty k připravované legislativě v oblasti tlumočnictví a překladatelství. Nová právní úprava má nahradit stávající zákon o znalcích a tlumočnících z roku 1967, který již neodpovídá současným nárokům na výkon uvedených činností.

*************************************************************************************************************************

V rámci evropského projektu QUALETRA (Kvalita právního překladu) bylo vyhotoveno VADEMECUM pro uživatele právních překladů a VADEMECUM určené soudcům, státním zástupcům, advokátům a právním tlumočníkům. Předsedkyně Evropské asociace tlumočníků a překladatelů EULITA, Liese Katschinka, vyzývá uživatele právních překladů a právního tlumočení k užívání příslušného Vademeca a jeho šíření. Viz přílohy.

**************************************************************************************************************************

Pro angličtináře: publikace Právní překlad v teorii a praxi - NOZ autorky Marty Chromé je nyní k dispozici i jako e-kniha. Obsahuje, mimo jiné, praktické ukázky přístupu k překládání Nového občanského zákoníku.

*************************************************************************************************************************