Profesní informace

KST ČR vydala koncem roku 2021 stručnou publikaci s názvem „Tlumočník v soudní síni. Jak s ním úspěšně spolupracovat“. Je určena zejména soudcům a asistentům, ale i všem ostatním justičním pracovníkům a zájemcům, kteří při své činnosti přicházejí do styku se soudními tlumočníky. Jejím účelem je především usnadnění vzájemné spolupráce. Publikace je v příloze ke stažení zdarma.

*************************************************************************************************************************

Ministerstvo spravedlnosti ČR zřídilo Portál pro soudní tlumočníky a soudní překladatele: https://tlumocnici.justice.cz/Případné žádosti o informace o předpisech účinných od 1. 1. 2021, směřujte na Ministerstvo spravedlnosti pomocí kontaktího formuláře umístěného vpravo nahoře (ikonka s obálkou). Doporučujeme sledovat také sekci Často kladené otázky.

*************************************************************************************************************************

V rámci evropského projektu QUALETRA (Kvalita právního překladu) bylo vyhotoveno VADEMECUM pro uživatele právních překladů a VADEMECUM určené soudcům, státním zástupcům, advokátům a právním tlumočníkům. Předsedkyně Evropské asociace tlumočníků a překladatelů EULITA, Liese Katschinka, vyzývá uživatele právních překladů a právního tlumočení k užívání příslušného Vademeca a jeho šíření. Viz přílohy.

**************************************************************************************************************************

Pro angličtináře: publikace Právní překlad v teorii a praxi - NOZ autorky Marty Chromé je nyní k dispozici i jako e-kniha. Obsahuje, mimo jiné, praktické ukázky přístupu k překládání Nového občanského zákoníku.

*************************************************************************************************************************