Profesní informace

Na Jeronýmových dnech pořádaných dne 7. 11. 2020 spřízněnou JTP, Mgr. Michal Chuchút, člen představenstva KST ČR, ilustroval co nás čeká a co nás nemine od 1. ledna 2021, kdy se už budeme řídit novým zákonem č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích.

Text nového zákona, prováděcí, úhradové a dalších vyhlášek najdete pod záložkou Legislativa

*************************************************************************************************************************

Ministerstvo spravedlnosti ČR zřídilo Portál pro soudní tlumočníky a soudní překladatele: https://tlumocnici.justice.cz/Případné žádosti o informace o nových předpisech, účinných od 1. 1. 2021, směřujte na Ministerstvo spravedlnosti pomocí kontaktího formuláře umístěného vpravo nahoře (ikonka s obálkou). Doporučujeme sledovat také sekci Často kladené otázky.

*************************************************************************************************************************

V rámci evropského projektu QUALETRA (Kvalita právního překladu) bylo vyhotoveno VADEMECUM pro uživatele právních překladů a VADEMECUM určené soudcům, státním zástupcům, advokátům a právním tlumočníkům. Předsedkyně Evropské asociace tlumočníků a překladatelů EULITA, Liese Katschinka, vyzývá uživatele právních překladů a právního tlumočení k užívání příslušného Vademeca a jeho šíření. Viz přílohy.

**************************************************************************************************************************

Pro angličtináře: publikace Právní překlad v teorii a praxi - NOZ autorky Marty Chromé je nyní k dispozici i jako e-kniha. Obsahuje, mimo jiné, praktické ukázky přístupu k překládání Nového občanského zákoníku.

*************************************************************************************************************************