KST ČR

Komora soudních tlumočníků a soudních překladatelů České republiky, z.s. (KST ČR) je profesní organizace sdružující soudní tlumočníky a soudní překladatele zapsané v seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR, oprávněné vykonávat činnost podle zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích ve znění zákona č. 166/2020 Sb.

Od roku 1996 hájí profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých členů a organizuje terminologické semináře, konference, workshopy, kulturní a společenské akce nejen pro své členy a příznivce, ale i pro překladatele a tlumočníky obecně, právníky, justiční úředníky, studenty jazyků a další zájemce.

Na domovské stránce poskytuje pro všechny potenciální zákazníky přímý kontakt na soudní tlumočníky a soudní překladatele, členy KST ČR.