listopadu 2023 - listopadu 2023

JERONÝMOVY DNY 2023

místo konání: Praha 1

JERONÝMOVY DNY - tradiční velké setkání tlumočníků a překladatelů v Praze na Senovážném náměstí 23, pořádané především JTP ve spolupráci s Generálním ředitelstvím pro překlady Evropské komise, ÚTRL FF UK, ASKOT, ČKTZJ, Odborovým svazem JTP, Obcí překladatelů a Komorou soudních tlumočníků a soudních překladatelů ČR