května 2023 - června 2023

Terminologické základy italského občanského práva pro překladatele právních textů II.

místo konání: Praha 1
čas konání 14:00 - 16:30

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Oddělení komunikace a vnějších vztahů - Juridikum, pořádá kurz v celkovém rozsahu 6 vyučovacích hodin zaměřený na terminologickou analýzu italských právních naukových textů a překlad právně relevantních výrazů z italštiny do češtiny.

Odkaz: https://law.prf.cuni.cz/juridikum/terminologicke-zaklady-italskeho-obcanskeho-prava-pro-prekladatele-pravnich-textu/ 

Kurz je určen nejen překladatelům italských právních textů, ale i všem, kdo si chtějí rozšířit znalosti v oblasti terminologie italského práva.

Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu. Poplatek za kurz činí 3 000 Kč, přihlásit se je možné do 26.5.2023. Obsahový plán výuky a více informací k registraci zde: 

 

Obsah:

  • Věcná práva k cizí věci – právo stavby, pacht, požívací právo, užívací právo, služebnost, zástavní právo, zadržovací právo
  • Závazkové právo – zdroje závazků, druhy závazků, změny závazkového vztahu (postoupení pohledávky, poukázka, novace, splynutí), zánik závazku
  • Smluvní právo – smlouva, základní zásady smluvního práva, uzavření smlouvy, omezení smluvní svobody, výkon závazků ze smlouvy, klasifikace smluv
  • Vybrané pojmenované smlouvy dle občanského zákoníku – koupě, směna, přeprava, úschova
  • Civilní právo procesní – prostorová a časová působnost procesních zákonů, výkon žalobního práva a jeho druhy, základní procesní úkony, účastníci řízení

Místo: Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 

Cena: 3000 CZK