září 2022 - května 2023

Udržovací studium pro překladatele a tlumočníky

místo konání: Praha, PF UK
čas konání 12:00, resp. 15:00

Udržovací dvousemestrální doplňkové studium pro překladatele a tlumočníky. Cílem kurzu je aktualizovat a doplnit Vaše znalosti pro výkon Vaší profese v neustále se měnícím právním prostředí. 

Kurz je otevřen pro absolventy doplňkového studia pro překladatele a tlumočníky z minulých let, kteří  

  • kurz zakončili úspěšnou závěrečnou zkouškou, chtějí si aktualizovat vědomosti z právní oblasti a prokáží se závěrečným osvědčením. Na závěr studia NESKLÁDAJÍ závěrečnou zkoušku. 
  • kurz pouze absolvovali bez závěrečné zkoušky a chtějí se na tuto zkoušku opět připravit. Prokáží se dokladem o zaplacení předchozího kurzu, podepsanou smlouvou nebo dohledáním v databázi na základě rodného čísla. Na závěr studia se mohou přihlásit k závěrečné zkoušce. Mají dva pokusy na zkoušku, a to v termínech 26. května 2023 nebo v opravném termínu 23. června 2023. 

Více informací zde

https://law.prf.cuni.cz/juridikum/udrzovaci-kurz-doplnkove-studium-pro-prekladatele-pravnich-textu/