Bulletin „Soudní tlumočník“ - starší čísla

Bulletin Soudní tlumočník je periodikum registrované Ministerstvem kultury ČR pod ev. č. MK ČR E 18793.
Vydává Komora soudních tlumočníků ČR, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1
Redakční rada: představenstvo KST ČR®

Bulletin je zasílán zdarma všem členům KST ČR a v tištěné verzi knihovnám České republiky, soudům, státním zastupitelstvím, Ministerstvu spravedlnosti ČR, Ministerstvu vnitra ČR, Policejnímu ředitelství, Celní správě, Notářské komoře ČR, Jednotě tlumočníků a překladatelů, České komoře tlumočníků znakového jazyka a dále všem tuzemským i zahraničním zájemcům.

Cena jednoho čísla pro nečleny je 200 Kč
Nové publikace je možné objednat na kstcr@kstcr.cz
Pro inzerci pište také na kstcr@kstcr.cz

 Starší čísla v příloze lze stáhnout zdarma.