Zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích ve znění zákona č. 166/2020 Sb., účinný od 1. 1. 2021 | Platná legislativa

Znění zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích ve znění zákona č. 166/2020 Sb. naleznete zde:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-354 

 

Text v ASPI:

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/92952/1/2/zakon-c-354-2019-sb-o-soudnich-tlumocnicich-a-soudnich-prekladatelich?vtextu=354/2019%20Sb#lema0 

 

Text zveřejněný ve Sbírce zákonů ČR:

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=354/2019&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy