Vyhláška č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele, účinná od 1. 1. 2021 | Platná legislativa

Znění vyhlášky č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele naleznete zde:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-507 

 

Text v ASPI:

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/95157/1/2/vyhlaska-c-507-2020-sb-o-odmene-a-nahradach-soudniho-tlumocnika-a-soudniho-prekladatele?vtextu=507/2020%20Sb#lema0 

 

Text uveřejněný ve Sbírce zákonů ČR:

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=507/2020&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy