Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění platném do 31. prosince 2020 | Platná legislativa