Zvýhodněné profesní pojištění pro členy KST ČR

Členové komory mají možnost uzavřít s pojišťovací makléřskou společností WI-ASS ČR s.r.o. pojištění profesní odpovědnosti za škodu z činnosti soudního tlumočníka za zvýhodněných podmínek.

Dotazník se po stažení stane interaktivní.

V případě zájmu o sjednání pojištění profesní odpovědnosti z činnosti soudního tlumočníka a výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti na základě Rámcové smlouvy o spolupráci mezi Generali Českou pojišťovnou a.s. a Komorou soudních tlumočníků ČR, se prosím obraťte na:

Zdeněk Chovanec
Na Florenci 15, 110 00 Praha 1
tel.: +420 274 812 921, mobil: +420 605 298 336
E-mail: chovanec@wiass.cz

Členové KST ČR, kteří uzavřeli zvýhodněné profesní pojištění ještě v době platnosti zákona č. 36/1964 Sb., ZŮSTÁVAJÍ POJIŠTĚNI I NADÁLE, navzdory tomu, že se naše činnost od 1. ledna 2021 nově řídí zákonem č. 354/2019 Sb. KST ČR uzavřela v tomto smyslu dodatek smlouvy. Na téma si můžete přečíst stanovisko pojišťovny v příloze.