November 2014

Presentation of LIT Search Project and new website

venue: K-centrum
time 9:00
address Senovážné nám. 23, Praha

Při příležitosti pražského zasedání pracovní skupiny projektu LIT Search na MSp ČR, seznámení soudních tlumočníků s tímto projektem (Legal Interpreters and Translators Search) o propojení databází soudních tlumočníků a překladatelů vybraných států EU, které se účastní i KST ČR a MSp ČR.

Zároveň bude představen nový web Komory.

Tato akce je určena pouze pro soudní tlumočníky. Registrace nutná.

Download: Pozvánka