Discussion Create a new comment

The discussion in Czech serves only as an exchange of opinions among interpreters and translators. If you wish to contact the KST CR board of directors please use kstcr@kstcr.cz.

Ověřený překlad e-mailu | 04.09.2020 11:09, od Kateřina Prešlová (kacenka@rete.cz)

Dobrý den, měla bych dotaz ohledně ověření překladu v případě, že se jedná o překlad e-mailové korespondence. Mám klienta, který takovou službu bude požadovat pro účely použití překladu u soudního řízení. Můžete mi poradit, jak mám prakticky takový překlad vyhotovit? Uvést do poznámky, že se jedná o výtisk elektronické komunikace a připojit doložku i razítko? Děkuji za odpověď

překlady výstupů z počítače | 06.09.2020 01:09, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Osobně v podobných případech píši jednoduše v doložce: "Stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojeného výstupu z elektronického systému." Zákon, ani vyhláška to nijako neupravují a já se takto cítím více z obliga.

Reply

Soudní překladatel | 01.09.2020 09:09, od Nicola Zichová (nicola.zichova@gmail.com)

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda je podle nového zákona možné požádat o zapsání pouze překladatelské činnosti, tzn. pouze jako soudní překladatel. Děkuji

soudní překladatel podle nového zákona | 02.09.2020 00:09, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Ano, je to možné. Nový zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích ve znění zákona č. 166/2020 Sb., účinný od 1. 1. 2021 , najdete na tomto webu pod záložkou "legislativa".

Reply

Policista jako soudní znalec/tlumočník - podjatost? | 06.08.2020 09:08, od Michala Kučerová (michalakucerova@seznam.cz)

Dobrý den, Obracím se na Vás jako policista, který je zároveň soudním tlumočníkem s dotazy, zda existují judikáty nebo právní předpisy (např. §§ o mlčenlivosti, křivém svědectví, zneužití pravomoci, atd.), které by nějakým způsobem řešily ne/podjatost policisty jako soudního tlumočníka nebo znalce? Jde mi o to, že se často účastním úkonů v trestním řízení nejen jako policista, ale někdy i soudní tlumočník a mezi mými některými kolegy - vyšetřovateli - není sjednocený přístup ke mě kvůli možné podjatosti....Můj kolega - soudní znalec v oboru forenzní techniky čelí těm samým problémům... Moc děkuji za Váš názor a pomoc.

Policista jako soudní znalec nebo tlumočník | 09.08.2020 16:08, od Katy Štifterová (kruvim@email.cz)

Myslím, že vyloučení jednoznačně vyplývá z našeho stávajícího zákona, konkrétně z § 18, jehož znění je níže. A podpůrně vyplývá z etického kodexu. K. Vyloučení (1) Tlumočník nesmí provést tlumočnický úkon, jestliže lze mít důvodnou pochybnost o jeho nepodjatosti pro jeho poměr k věci, účastníkovi řízení nebo jeho zástupci, zadavateli, orgánu veřejné moci, který tlumočnický úkon zadal nebo provádí řízení nebo při jiném postupu správního orgánu, kde má být tlumočnický úkon použit. (2) Jakmile se tlumočník dozví o skutečnosti, pro kterou nesmí provést tlumočnický úkon, oznámí ji bezodkladně zadavateli. Ustanoví-li tlumočníka orgán veřejné moci, pak tento orgán rozhodne, zda je tlumočník v dané věci z provedení tlumočnického úkonu vyloučen.

Policista jako soudní znalec nebo tlumočník | 09.08.2020 16:08, od Katy Štifterová (kruvim@email.cz)

Oprava: text výše vychází z nového zákona, stávající úprava je v § 11 zákona o znalcích a tlumočnících. Výsledek je stejný, vyloučení. k.

Podjatost | 24.09.2020 14:09, od Daniela Čechová (danielacechova@hotmail.com)

O podjatosti jsme se rovněž bavili na školení ohledně nového zákona. Došli jsme k závěru, že naší povinností je to oznámit, jak zmiňujete, orgán musí konstatovat, že mu to nevadí nebo soukromá osoba taktéž, a to pro naše zajištění písemně. Pokud druhá strana s tímto srozuměna nebude, překlad nesmíme vyhotovit.

Reply

Tlumočení v době povinného nošení roušek | 12.05.2020 09:05, od Lucie Cekotová (cekotova@cbox.cz)

Chtěla jsem se zeptat, zda se čerstvě zveřejněné uvolnění nošení roušek týká tlumočníků při výkonu profese. V doprovodné tiskové zprávě se říkalo něco o tom, že uvolnění souvisí právě se situacemi, kdy rouška komplikuje práci. Jako příklady tam byla uvedena výuka v jazykové škole a poradenské činnosti, tlumočení výslovně ne. Jeden klient po mně například chtěl, aby si kromě roušky vzala ještě i štít - jenže v tom se nedá ani dýchat, natož pak půl dne mluvit.

Reply

Překlad části dokumentu | 05.03.2020 21:03, od Linda Kapitulčinová (linda.kapitulcinova@gmail.com)

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zdali a případně co se píše do tlumočnické doložky, pokud překládám jen část dokumentu? Konkrétně se jedná o daňové přiznání a klient si přeje přeložit jen konkrétní řádky daňového přiznání. Velice Vám děkuji.

Částečný překlad | 06.03.2020 22:03, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Do záhlaví překladu píšeme, že se jedná o částečný překlad z jazyka X do jazyka Y a v doložce uvedeme: "Stvrzuji, že překlad souhlasí s vybranými (vyznačenými) statěmi připojené listiny /nebo prosté kopie listiny/". I částečný překlad musí mít každopádně hlavu a patu a musí být jasné o jakou listinu se jedná.

Reply

Překlad dvojjazyčného kanadského dokumentu | 26.02.2020 18:02, od Jana Lucasová (cozlova@hotmail.com)

Dobrý den, otázka zní: pokud jsem soudní tlumočník pouze anglického jazyka a překládám dvojjazyčný kanadský dokument (stejný text v angličtině a francouzštině) - jak naložím s francouzským textem? Předem děkuji za odpověď. JL

Překlad dvojjazyčného dokumentu | 27.02.2020 21:02, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

V dokumentu ve dvou jazycích si všímáte pouze text psaný v jazyce, pro který jste jenována. V záhlaví překladu přece vždy píšeme, že jde o překlad z jazyka X do jazyka Y. Ve Vašem případě půjde tedy o překlad z angličtiny do češtiny. Francouštiny se to vůbec netýká. Ať se daří.

Reply

Účtování za překlad evropského zatýkacího rozkazu | 11.02.2020 11:02, od Martin Surovčák (martin@surovcak.eu)

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jakou máte zkušenost s účtováním za překlad EZR, resp. podobných standardizovaných listin, které mají závaznou podobu v úředních jazycích EU. Účtujete si rozsah celého formuláře, nebo jen vyplněných údajů? Domnívám se, že jako tlumočníci ručíme za text jako celek, nikoliv jen za vyplněné údaje, a proto bych já osobně účtoval celý rozsah. Některé orgány se ale ohánějí tím, že pokud použijeme příslušnou jazykovou verzi, nemáme s překladem vlastně žádnou práci. Předem děkuji za jakoukoliv reakci.

Účtování za překlad EZR - názor | 11.02.2020 14:02, od Ing. Tibor FEHÉR (feher.tibor@centrum.cz)

Dobrý den, já si za překlad EZR, popř. za překlad podobných standardizovaných listin, které mají závaznou podobu v některém z jazyků členských států EU účtuji pouze za překlad vyplněných údajů. Dělám to tak, že si nejdříve pomocí MS WORD spočítám počet normostran prázdného formuláře a poté po jeho vyplnění v požadovaném cílovém jazyce opět v MS WORD spočítám počet normostran vyplněného dokumentu, od kterého pak odečtu počet NS prázdného formuláře a vyjde mi počet NS mnou přeložených - vyplněných - údajů. Do tlumočnické doložky ovšem poznamenám skutečnost, že předmětem překladatelského úkonu byl pouze písemný překlad textu vepsaného do formuláře, nikoliv překlad textu samotného formuláře.

účtování standardizovaných formulářů | 17.07.2020 16:07, od Mgr. Jasmina Žarković (zarkovic.jasmina@gmail.com)

Dobrý den. Právě řeším problém s odměnou za překlad, kde mi právní čekatelka z Obv. st. zastup. pro Prahu 1 neuznala odměnu za překlad, protože neuznává překlad obsahu samotného formuláře, jenom proto že mi paní úřednice prázdný formulář automaticky poslala a já jej navíc ani nepoužila. Proto jsem proti usnesení právní čekatelky podala stížnost k Městskému st. zastup. v Praze. Jsem přesvědčena o tom, že samotný obsah překladu formuláře stejně musíme jako tlumočníci a překladatelé zkontrolovat. Není to jenom o překladu textu v rámci standard.formuláře. Dokonce i za předpokladu, že bychom jenom vkládali hotový překlad, zabírá to dost času. A konečně - po provedení překladu listinu "ozdobíme" otiskem svého razítka. Jak je mi ze 16 let praxe známo, ověření není zdarma. Navíc kdybychom to měli uvádět správně, pak vlastně za předpokladu, že využijeme obsah formuláře, děláme překlad a ověření překladu jen částečně. Takže u důležitých listin v rámci mezinárodní právní pomoci poskytujeme ČÁSTEČNÝ PŘEKLAD ?! No, to rozhodně nepůsobí důvěryhodně na protistranu kdekoliv v zahraničí, navíc je to matoucí - když uvedeme částečný překlad, jak bude někdo vědět, která část je zrovna "částečně přeložená". Myslím si, že standardizovaný formulář pomáhá tlumočníkům / překladatelům začátečníkům. Navíc, i kdyby šlo o urychlení překladu, já používám vlastní překlad formuláře. Vrcholem všeho je, když ještě dostaneme svých "vymodlených" - 350 Kč/ normostránku a pak nám i to má být zkráceno. V mém případě je to zajímavější navíc o to, že se OSZ zpozdilo při úhradě o 3 měsíce, a to nikdo nezkoumal. Jsem zvědavá, jak se k tomuto bude stavět MSZ.

Reply

Tlumočení jazyka blízkého | 04.12.2019 13:12, od S.Dvoříková (t.r.i.s.h@seznam.cz)

Dobrý den, lze vyhotovit soudně ověřený překlad, například z kazašštiny, u tlumočníka jakzyka blízkého, konkrétně turečtina? Máme neověřenou informaci, že v případě nouze se lze obrátit i na tlumočníka jazyka blízkého. Dále, je v ČR platný soudně ověřený překlad z jazyka anglického do jazyka slovenského? Děkuji.

Tlumočení jazyka blízkého a překlad do slovenštiny | 07.12.2019 11:12, od Michal Chuchút (Michal.chuchut@seznam.cz)

Dle § 8 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících platí, že "Znalci (tlumočníci) jsou povinni vykonávat znaleckou (tlumočnickou) činnost řádně, ve stanovené lhůtě, oboru (jazyce) a odvětví, pro které byli jmenováni." Důležitý je zde text "oboru (jazyce) pro které byli jmenováni." Tlumočník tedy vykonává svoji činnost jen pro jazyk/jazyky, pro nějž/něž byl jmenován, nikoliv pro jazyk příbuzný. Informace, jíž se Vám dostalo, se nezakládá na pravdě. Co se týká ověřeného překladu do slovenského jazyka, jazyk, v němž se předkládají listiny soudům/úřadům, řeší příslušné procesní předpisy. Například správní řád toto řeší v § 16 odst. 1:  "V řízení se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce. Účastníci řízení mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány i v jazyce slovenském." S předložením úředního překladu do slovenštiny by tedy ve správním řízení neměl být problém, pokud byl do slovenštiny přeložen slovenským soudním tlumočníkem, opatřen slovenskou tlumočnickou doložkou a kulatým razítkem se slovenským státním znakem.

Reply

AJ - learning disability | 16.11.2019 09:11, od Anna Pavlová (annapavlova@email.cz)

Dobrý den, máte zkušenost v AJ překladu, že se v britské angličtině dá learning disability překládat v užším významu také jako mentální postižení ?- dostalo se mi do rukou několik různých konceptů z různých zdrojů (neziskovek, UK univerzit, zahraničních profesorů ), kdy se anglický výraz learning disability objevil jen pro mentálně postižené v určitém projektu, ale v dalším se již využíval v širším pojetí (ne pouze na mentální postižení, ale další poruchy vzdělávání)- děkuji za komentář

Možný překlad | 08.12.2019 13:12, od Michal Chuchút (michal.chuchut@seznam.cz)

Dobrý den, tuším, že tomu odpovídá termín specifická porucha učení. Například dyslexie, dysgrafie - dyslektik by asi neměl radost, kdybychom jej označili za mentálně postiženého. :)

Reply

dotaz na oprávnění požadovat překlad v elektronické podobě k ověření NS | 08.08.2019 23:08, od Ljuba Mrověcová (mrovecova@seznam.cz)

Dobrý den, prosím o vyjádření, zda je státní zástupce OSZ oprávněn požadovat rovněž (předala jsem 4 vyhotovení v tištěné podobě dle požadavku) překlad v elektronické podobě. Jako důvod při telefonickém jednání uvedl, že si potřebuje ověřit počet vykázaných NS. Děkuji předem za odpověď.

Právo zadavatele | 10.08.2019 11:08, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Dle mého skromného názoru má státní zástupce, jakožto zadavatel, právo na to, aby prověřil správnost vašeho vyúčtování. Proč by vám měl slepě věřit? Spíš by mne zajímalo, jak vám uhradil ta další 3 vyhotovení, jelikož pro tyto úhrady nemá ve vyhlášce žádnou jasnou oporu.

Reply

Nový zákon o soudních tlumočnících/překladatelích | 24.05.2019 17:05, od Ing. Helena Blahoutová (blahoutova@volny.cz)

Dobrý den, co udělá Komora soudních tlumočníků proti přijetí nového zákona o soudních tlumočnících/překladatelích, který má být přijat v úterý 28. května 2019 v Poslanecké sněmovně v prakticky likvidačním znění pro všechny tlumočníky/překladatele? Komora zatím v této věci fakticky téměř vůbec nekonala. Děkuji. H. Blahoutová

O návrhu zákona | 25.05.2019 10:05, od Vera Deutschová (preklad@atlas.cz)

Nestala jste se náhodou obětí trolla, co šíří poplašné zprávy? Než se rozhodnete šířit je dál, bylo by dobré kouknout alespoň na informace Komory na téma. Pro veřejnost jsou v Aktualitách na homepage tohoto webu.

Reply

Odměna za vydání stejnopisu překladu | 10.05.2019 13:05, od Jana Hawkins (hawkins.jana@gmail.com)

Dobrý den kolegové, ráda bych se zeptala, jakým způsobem můžeme účtovat vydání stejnopisu? dostala jsem zadání provést překlad ve dvou vyhotoveních. Za stejnopis jsem účtovala 70 kč za stranu dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, nicméně ze soudu jsem dostala informaci, že platby procházejí přísnou kontrolou, přičemž není známo, že by mohl tlumočník účtovat podle zákona o správních poplatcích, alespoň to nevyplývá ze zákona č. 37/1967 Sb. Existuje nějaká judikatura, na kterou se lze odvolat tak, aby soud mohl položku za vydání stejnopisu dokumentu proplatit? Děkuji.

Reply

Nový zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích | 16.04.2019 08:04, od Ing. Tibor FEHÉR (feher.tibor@centrum.cz)

Dobrý den, obdržel jsem od KST ČR e-mail, ve kterém se kromě jiného píše: "Tlumočnící jmenovaní před rokem 2012, kteří nemají právnické vzdělání, si podle nového zákona budou muset mimo jiné DOPLNIT ZNALOSTI V OBLASTI ČESKÉHO PRÁVA absolvováním Doplňkového studia na PrF UK anebo Právního minima na PrF MU". Domnívám se, že toto tvrzení není v souladu s ustanovením § 44 odst. 4) návrhu zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, a to ve znění předloženém do Senátu Parlamentu ČR, ve kterém se píše: "Podá-li tlumočník a překladatel podle odstavce 1, který byl podle zákona č. 36/1967 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zapsán v seznamu znalců a tlumočníků déle než 10 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, před uplynutím přechodného období podle odstavce 3 žádost o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů podle tohoto zákona pro stejný jazyk, považuje se podmínka požadovaného vzdělání za splněnou". Jasné je, že v souladu s ustanovením § 10 navrhovaného zákona musí každý tlumočník absolvovat tzv. Vstupní zkoušku. Děkuji za Vaše stanovisko, s pozdravem Ing. Tibor FEHÉR

Reply

Překlad bez uvedení informace z jakého do jakého jazyka je vyhotoven | 03.04.2019 13:04, od Renáta Bohuslavová (rfilipcova@centrum.cz)

Dobrý den, setkala jsem se s tím, že žalobce v soudní při tvrdil, že soudně ověřený překlad, který nemá na přední straně uvedeno z jakého jazyka byl vyhotoven, nemůže být připuštěn jako důkaz ve sporu, neboť nemá zákonně požadované náležitosti překladu. Podotýkám, že překlad měl jinak tlumočnickou doložku i razítka. Měl žalobce pravdu? Pokud ano a tato informace je nutná, je možné tuto informaci připsat na listinu později a jakým způsobem, aby to již dále nebylo možné rozporovat?

Náležitosti ověřeného překladu | 04.04.2019 15:04, od Dagmar Denčíková (dencikova@gmail.com)

Ano, žalobce se chytil § 14, odst. 1 vyhlášky č. 37/1967, kde se jasně stanoví, že "Na první straně písemného překladu uvede tlumočník, z kterého jazyka byl překlad proveden...". Soudní tlumočník by měl znát předepsané náležitosti ověřeného překladu. Na webu KST ČR lze najít vše jak pod záložkou "Legislativa", tak i v sekcích záložky "Profesní informace". Podle mne je možné doplnit údaj rukou, na okraji podepsat a orazítkovat, případně do doložky připsat počet oprav. Je však otázkou, zda to uzná ten, kdo už překlad jednou uznat nechtěl :)

Reply

Překlad diplomu | 01.04.2019 00:04, od Světlana Ciranová (SHswet@seznam.cz)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat a poprosit o radu. Domnívám se, že tlumočník nesprávně přeložil předměty a taky název závěrečné zkoušky, proto mně byla odmítnuta nostrifikace na VŠ. Špatný překlad soudního tlumočníka změníl znění celé informace o předmětech, například: 1. ЭВМ и программирование - CNC a programování; 2. Охрана труда - Ochrana práce; 3. Основы экономического анализа и бухгалтерского учета - Základy ekonomické analýzy a účetní registrace; 4. Модели данных и СУБД - Modely údajů a systémů řízení databáze atd. Prosím o Váš názor na tento překlad. Předem děkuji.

Překlad diplomu | 04.04.2020 19:04, od Roman Hujer (roman.hujer@kstcr.cz)

Dobrý den, z toho mála, co jste uvedla, je zřejmé, že se jedná o překlad se školáckými chybami. A je tedy dost pravděpodobné, že i toto mohlo mít vliv na zamítnutí nostrifikace diplomu, i když vysoké školy si zpravidla špatných překladů povšimnou a ve svém rozhodnutí na ně upozorní. Stejně tak častokrát činí MŠMT ČR, které je u těchto řízení odvolacím orgánem. Nezbývá mi nic jiného, než Vám doporučit, abyste tento překlad reklamovala u zhotovitele, případně/zároveň u něj požadovala vzniklou újmu. S přáním pěkného dne Roman Hujer

Reply