Dne 10. června 2006 se uskutečnil Seminář německé zahraničně politické a administrativní terminologie