V sobotu 3. dubna 2004 se konal seminář Rétorika - kultura mluveného projevu.