srpen 2017 - listopad 2017

Praktická cvičení pro tlumočníky českého znakového jazyka

místo konání: Praha 1

Spřízněná Česká komora tlumočníků znakového jazyka pořádá

kurz Praktických cvičení pro tlumočníky českého znakového jazyka

Kurz bude probíhat každé pondělí od 18:00 do 19:30 od 4. září do 20. listopadu 2017 na Senovážném náměstí 23 v Praze.

Přednášejí: Mgr. Helena Andrejsková, Mgr. Naďa Hynková Dingová a Sergej Josef Bovkun

Kurz je věnován praktickému nácviku tlumočnických strategií, mluvní pohotovosti, rozšiřování slovní a znakové zásoby, zdokonalování dovednosti tlumočení z českého znakového jazyka do mluvené češtiny, vytváření jazykových rejstříků v češtině a další.

Absolventi kurzu získají osvědčení o absolvování kurzu.

Přihlašovat se můžete na stránkách ČKZJ do 30. července 2017
Členové KST ČR mají slevu.