února 2024 - června 2024

Právní minimum pro překladatele a tlumočníky 2024 - ONLINE

místo konání: Brno
čas konání 9:00-17:30

Centrum dalšího vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně pořádá kurz pro budoucí překladatele a tlumočníky se zájmem o odbornou právnickou terminologii. Tento kurz je nutné absolvovat v případě, že se ucházíte o jmenování soudním tlumočníkem.

Obsah:

  • Teorie práva, Obecná část občanského zákoníku
  • Závazkové právo, Občanský soudní řád
  • Věcná práva a dědické právo, Rodinné právo
  • Obchodní korporace, Obchodní smluvní vztahy
  • Mezinárodní právo soukromé, Řešení sporů s mezinárodním prvkem
  • Základy správního práva, Právo EU a mezinárodní právo
  • Cizinecké právo, Základy pracovního práva
  • Trestní právo hmotné, Trestní řízení

 

Cena: 10 100,- Kč včetně DPH, pro členy KST ČR je cena 9 600 Kč