září 2017

Právní minimum pro překladatele a tlumočníky na PF MU v Brně, podzim 2017

místo konání: Brno, Veveří 70

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s Komorou soudních tlumočníků ČR pořádá opět

kurz Právní minimum pro překladatele a tlumočníky

Kurz je určený stávajícím i budoucím právním překladatelům a tlumočníkům, je vedený v češtině a seznamuje účastníky s odbornou právní problematikou. Probíhá po dobu jednoho semestru, ve kterém se uskuteční 8 přednáškových dnů, každý v rozsahu 10 vyučovacích hodin, a končí závěrečnou zkouškou.

Absolvování tohoto kurzu je povinné pro všechny uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem, kteří nemají právnické vzdělání a je jednou z podmínek pro jmenování.

Kurz bude zahájen 8. září 2017.

Další informace na PF MU v Brně - Centrum dalšího vzdělávání