května 2023 - září 2023

Doplňkové studium pro překladatele a tlumočníky právních textů

místo konání: Právnická fakulta UK v Praze

Právnická fakulta Univerzity Karlovy organizuje v akademickém roce 2023/2024 Doplňkové studium pro překladatele a tlumočníky právních textů, které je podmínkou Ministerstva spravedlnosti pro zvážení udělení licence soudního překladatele a soudního tlumočníka.

Více informací vč. přesných termínů zde.

Přednášky jsou vedeny zkušenými učiteli Právnické fakulty UK. Výuka bude probíhat ve dvou modulech vždy v pátek od 12.00 hod. s časovou dotací tří hodin (3x45 minut). Každý modul je zakončen písemnou zkouškou. Úspěšní účastníci obdrží certifikát o absolvování studia. Modul I zimní semestr (soukromé právo) bude probíhat od 6. 10. 2023 do 26. 1. 2024, termín závěrečné zkoušky je 9.2.2024. Na Modul I je možné se přihlásit v termínu od 19. 5. do 30. 9. 2023. Modul II letní semestr (veřejné právo) bude probíhat od 16.2.2024 do 24.5.2024, termín závěrečné zkoušky je 14.6.2024. Na Modul II je možné se přihlásit v termínu od 2. 1. do 31. 1. 2024. Na každý modul je třeba se přihlásit zvlášť, cena za jeden modul činí 7.000 Kč. 

Obsah:

  • Úvod do českého práva – právnické minimum: posluchači jsou v češtině formou přednášky seznámeni s českou realitou v daném odvětví práva, popř. v porovnání se stavem v dané jazykové oblasti (viz přiložený program kurzu).
    Modul I zimní semestr – soukromé právo
    Modul II letní semestr – veřejné právo

Souběžně s přednáškami z teorie práva probíhá překladatelský seminář. Forma studia je prezenční, přednášky jsou zároveň streamovány v reálném čase a pro ty, kdo se výuky nemohou zúčastnit, jsou dostupné také na fakultní Youtube. Výukový den je vždy pátek od 15.00 hod. s časovou dotací tři hodiny (3x45 minut). Modul I zimní semestr (soukromé právo) bude probíhat od 6.10.2023 do 26.1.2024, termín závěrečné zkoušky konané výlučně prezenční formou je stanoven na 9.2.2024. Úspěšní účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu.

Obsah:

  • Překladatelský seminář: angličtina, němčina, francouzština, ruština – tematicky navazují na obsah přednášky v českém právnickém minimu. Základní metodou je právně-lingvistická komparace.
    Modul I zimní semestr – soukromé právo
    Modul II letní semestr – veřejné právo

 

Termín podání přihlášky: 16. 5. 2023 – 30. 9. 2023

 

Kontakt:
Bc. Hana Vařeková
E-mail: juridikum@prf.cuni.cz
Telefon: 221 005 504