září 2022 - května 2023

DOPLŇKOVÉ STUDIUM pro překladatele a tlumočníky právních textů 2022/2023

místo konání: Praha 1
čas konání každé páteční odpoledne

Právnická fakulta UK v Praze, oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum, ve spolupráci s Komorou soudních tlumočníků a soudních překladatelů ČR pořádá již dvacátý pátý ročník

Doplňkového studia pro (soudní) překladatele a tlumočníky v oblasti práva

Dvousemestrální studium je rozděleno na dvě části, na část A – právnické minimum a část B – překladatelský seminář v dané jazykové oblasti, přičemž je možné přihlásit se na obě části nebo jen na jednu z nich.
Každá část – A a B – trvá dva semestry a tři vyučovací hodiny týdně (tj. 3 x 45 minut), a to každý pátek po dobu 28 týdnů.

Kurz je přístupný všem tlumočníkům a překladatelům, kteří se odbornou právnickou problematikou zabývají nebo se jí chtějí zabývat v budoucnu. Forma studia je primárně prezenční s tím, že přednášky v části A a semináře v části B jsou streamovány v reálném čase pro ty, kdo se výuky nemohou účastnit, a nahrávány na fakultní Youtube.

Uchazeči o zápis do seznamu soudních tlumočníků a seznamu soudních překladatelů vedených Ministerstvem spravedlnosti, kteří nemají právnické vzdělání, musejí absolvovat alespoň část A tohoto studia. Část B je povinná pouze pro vypsané jazyky.

Zahájení výuky: pátek 9. září 2022. Termín podání přihlášky: 16. 05. 2022 – 19. 12. 2022

Další informace a přihlašování na PF UK, nám. Curieových 7, Praha 1: JURIDIKUM